onze visie
De kernwaarden van OBS Wis en Wierig zijn:

Samen
Groeien
Zelfstandig
Veilig

De Visie van Wis en Wierig is:

Wij geloven dat een omgeving waar veiligheid en gezamenlijkheid voorop staan, zorgt voor optimale groeimogelijkheden van het kind dat op weg is naar zelfstandigheid.

De missie van Wis en Wierig is:

Samen groeien naar zelfstandigheid!
Dat doen wij door vanuit onze pedagogisch optimistische houding ruimte te bieden aan en rekening te houden met:

  • de eigenheid van kinderen
  • het zelfvertrouwen van kinderen
  • de talentontwikkeling van kinderen
  • de sociale vaardigheden van kinderen
  • het leren denken over leren van kinderen (Thinking for Learning)
  • de diversiteit in het lesaanbod te bieden
  • het leren samenwerken van de kinderen
  • het samen werken met de ouders (educatieve partners).