Ouderraad

Informatie

Wat doet de Ouderraad?

De Ouderraad (OR) van Wis en Wierig bestaat uit een groep van circa 10 enthousiaste ouders die in nauwe samenwerking met de leerkrachten diverse activiteiten voor de school organiseert. Hierbij kunt u denken aan onze activiteiten rondom Sinterklaas, pasen, kerst en afscheid van groep 8 en onze ondersteuning bij de sportochtend, avondvierdaagse en nog veel meer. Dit zijn allemaal activiteiten voor de kinderen.Daarnaast schenken we ook op de avonden van de oudergesprekken een kopje koffie of thee voor alle ouders.

Vergadering

De OR vergadert in principe iedere maand. Eén of twee leerkrachten nemen deel aan deze vergaderingen om zaken tussen het team en de ouderraad met elkaar uit te wisselen. De vergaderingen zijn openbaar en iedere ouder heeft de mogelijkheid om agendapunten in te brengen. Deze kunnen van tevoren schriftelijk worden ingediend via e-mail of de brieven bus van de ouderraad.

Help!
De OR kan het niet alleen! Zonder uw fysieke hulp en uw financiële bijdrage en bij al deze leuke evenementen kunnen ze niet bestaan. De OR bekostigt deze activiteiten door het innen van een vrijwillige ouderbijdrage van
€ 30,- per kind. Hiervoor krijgt u automatisch een e-mail met betalingsverzoek.

Jaarvergadering
De OR houdt elk jaar haar jaarvergadering. Hierin worden de jaarcijfers gepresenteerd en worden diverse actuele onderwerpen besproken.

Contact
Als u ideeën, vragen of opmerkingen hebt, of u wilt op wat voor manier dan ook helpen, benader ons dan gerust. Dit kan via één van de Ouderraadleden hieronder genoemd of door middel van het sturen van een e-mail aan [email protected].
Ook heeft de OR een eigen brievenbus binnen bij de ingang aan de kant van de kleuters van de lerarenkamer hangen.

Leden Ouderraad

Bestuur:

voorzitter: Marcia Leijen (moeder van Puck en Sjors en Brent)

penningmeester: Susan van Aalst (moeder van Lotte en Sanne)

secretaris: Ina Kempers (moeder van Mees)

Leden:

Monique Oldenhave (moeder van Tijmen)

Anita Geerts (moeder van Daniël en Evelien)

Cindy Beijk (moeder van Noémi)

Silvia den Haag (moeder van Timo en Danny)

Bas Heringa (vader van Nassim en Sami)

Liesbeth de Jong (moeder van Guus en Sofie)

Joke Lubbers (moeder van David)

Nathalie Lusink (moeder van Lennard)

Rienke Siebelink (moeder van Zoë, Noé en Roan)

Namens de leerkrachten:

Juf Wendy

Vergaderschema 2016-2017

3 oktober 2016

28 november 2016

13 februari 2017

3 april 2017

22 mei 2017

© 2018 Copyright - Wis en Wierig | Een website van REBOMEDIA