Ouderraad

Wat doet de Ouderraad?

De Ouderraad (OR) van Wis en Wierig bestaat uit een groep van circa 10 enthousiaste ouders die in nauwe samenwerking met de leerkrachten diverse activiteiten voor de school organiseert. Hierbij kunt u denken aan activiteiten rondom Sinterklaas, Pasen, Kerst, afscheid van groep 8 en onze ondersteuning bij de sportochtend, avondvierdaagse en nog veel meer. Dit zijn allemaal activiteiten voor de kinderen. Daarnaast schenken we ook op de avonden van de oudergesprekken een kopje koffie of thee voor alle ouders en zorgen we voor een hapje en drankje tijdens de kerstviering.

Vergadering

De OR vergadert in principe iedere maand. Eén of twee leerkrachten nemen deel aan deze vergaderingen om zaken tussen het team en de ouderraad met elkaar uit te wisselen. De vergaderingen zijn openbaar en iedere ouder heeft de mogelijkheid om agendapunten in te brengen. Deze kunnen van tevoren schriftelijk worden ingediend via e-mail of de brievenbus van de ouderraad. (Dit is de ideeënbus die bij de ingang van de personeelskamer hangt).

Help!

De OR kan het niet alleen! Zonder uw fysieke hulp en uw financiële bijdrage kunnen deze leuke evenementen niet bestaan. De OR bekostigt deze activiteiten door het innen van een vrijwillige ouderbijdrage van
€ 30,- per schooljaar per kind. Hiervoor krijgt u automatisch een brief met betalingsverzoek.

Jaarvergadering

De OR houdt elk jaar haar jaarvergadering. Hierin worden de jaarcijfers gepresenteerd en worden diverse actuele onderwerpen besproken. Hiervoor ontvangen alle ouders vooraf een uitnodiging.

Contact

Als u ideeën, vragen of opmerkingen hebt, of u wilt op wat voor manier dan ook helpen, benader ons dan gerust. Dit kan via één van de Ouderraadleden hieronder genoemd of door middel van het sturen van een e-mail aan or@wisenwierig.nl.
Ook heeft de OR een eigen brievenbus. Deze ‘ideeënbus’ hangt binnen bij de ingang van de personeelskamer (aan de kant van de kleutergroepen).

Bestuur:

voorzitter: Marcia Leijen (moeder van Sjors en Brent)

penningmeester: Linda Fenneman (moeder van Joep en Jikke)

secretaris: Janneke Bouwman (moeder van Sam, Ties en Pien)

Leden:

Anita Geerts (moeder van Daniël en Evelien)

Cindy Beijk (moeder van Noémi en Elano)

Liesbeth de Jong (moeder van Sofie)

Joke Lubbers (moeder van David)

Rienke Siebelink (moeder van Noé en Roan)

Judit Verhoeve (moeder van Koen)

Els Gervers (moeder van Jill)

Namens de leerkrachten:

Juf Wendy