Groen plein

Het spelend en onderzoekend leren op het Groene plein draagt positief bij aan de gezondheid, het welbevinden en het welzijn van kinderen. Het heeft een positieve invloed op de concentratie en leerprestaties van kinderen.

Een groen plein is een kans om de verdere ontwikkeling van Thinking for learning, het spelend en onderzoekend leren ons meer eigen te gaan maken en uit te breiden van binnen in de school naar buiten.

Thinking For Learning

De kinderen leren denken over het leren en hun eigen denken, dit is bij T4L de belangrijkste meerwaarde. We willen dat zij leren met meer zin en betrokkenheid en dat zij verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leren.

Denkgereedschappen en- strategieën worden ingezet om, samen met spel en onderzoek, te dienen als voertuig voor het leren. De leerkrachten coachen en stimuleren de leerlingen hierin.

Kanjerschool

Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken.

Kinderen krijgen handvatten in sociale situaties en ze worden geconfronteerd met de gevolgen van hun gedrag. Deze informatie krijgen ze van hun klasgenoten en indien nodig van de leerkrachten.

EEN PRACHTIGE SCHOOL IN HET GROEN

Een school kiezen…..dat is voor veel ouders geen gemakkelijke keuze. Daar sta je dan als ouder: je staat op het punt je dierbaarste bezit over te dragen aan een voor u onbekend onderwijsinstituut. Hoe kom je te weten of het een goede school is? Hoe kom je aan informatie en waar moet je op letten? Gelukkig heeft iedereen buren, kennissen en vrienden met kinderen op een basisschool. Die vormen een belangrijke bron van informatie. Ook het internet biedt veel mogelijkheden informatie te verzamelen en bovendien heeft elke basisschool tegenwoordig een eigen website. Zo heeft u onze school, Wis en Wierig, ook gevonden.

U bent op zoek naar een school voor uw kind. Niet zomaar een school. Een bijzondere school. Een school waar kinderen zich ontwikkelen en waar elk kind zichzelf kan zijn. Ieder kind is immers uniek met persoonlijke eigenschappen en talenten. Een veilige plek waar kinderen door leerkrachten inhoudelijk worden uitgedaagd en gestimuleerd. Waar samenwerking en leren denken en leren leren centraal staan. Met elkaar invulling geven aan plezierig en effectief onderwijs. Wis en Wierig: een prachtige school in het groen.

Er staat geen hek om de school: dat is een bewuste keus. Want letterlijk en figuurlijk vormt de school een eenheid met de omgeving. We vinden het belangrijk dat kinderen kennismaken met de natuur. We zijn daarom al ver met de ontwikkeling van het Educatief Groen Landschapsplein. Niet alleen het Landschapsplein, maar ook het natuurgebied De Wrange is dichtbij.

Ik nodig u van harte uit om, geheel vrijblijvend, onze school te bezoeken. Vanzelfsprekend onder schooltijd, want een school is pas een school als de kinderen aanwezig zijn. Wanneer u mij belt of mailt is een afspraak zo gemaakt. Het team van Wis en Wierig gunt u graag een kijkje in de keuken en zal de tijd nemen uw vragen te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Rineke van der Leij

Het 
laatste 
leukste 
groenste 
nieuws

Met zulk mooi weer genieten wij extra van ons landschapsplein. Gisteren was er een restaurant met heerlijk eten en taartjes. Over 27 dagen wordt het landschapsplein op feestelijke wijze geopend! #landschapsplein ...

De paaltjes zitten erin. Nog 34 dagen voordat ons groene schoolplein officieel wordt geopend. #groenschoolplein ...

De kinderen van groep 4/5 zijn druk bezig met hun spreekbeurten. Deze week hadden we wel een hele bijzondere. Echte botten werden meegenomen, wat zorgde voor veel spanning en enthousiasme! ...

Afgelopen week is het nieuwe thema "de krant" geïntroduceerd aan de hand van een toneelstukje aan de groepen 3,4 en 5.

Natuurlijk doen wij dit buiten op ons nieuwe schoolplein. Over 49 dagen wordt ons plein officieel geopend!
...

Met het mooie weer doen de kinderen van groep 4/5 het spellingdictee buiten. #groenschoolplein ...

Groep 6 heeft deze week geoefend met breuken, dit hebben zij gedaan met behulp van pannenkoeken. Daarna mochten ze er heerlijk van smullen! ...

Wat hebben we een leuke week. Groep 3 heeft gisteren het letterfeest gehad en groep 4/5 is druk bezig met de communicatiemiddelen van vroeger. De kinderen hebben ook heerlijk samen buiten gespeeld op het nieuwe gedeelte van het plein! ...

Hoe leuk.... Twee kinderen wilden graag een toneelstukje bedenken en opvoeren binnen het thema ridders en kastelen. ...

Van 1,5 jaar t/m groep 8

Samen met Kindernet vormen wij een kindcentrum. Doordat wij intensief samenwerken ontstaat er een doorgaande lijn; een mooie plek voor kinderen van 1,5 jaar t/m groep 8. In de toekomst zullen we ook vanaf 0 jaar de opvang gaan bieden.

De kinderopvang bestaat uit 2 groepen. Een groep buitenschoolse opvang en een verticale groep van 1,5 tot 4 jaar. In deze groep bieden we ook Voor- en Vroegschoolse Educatie aan (VVE).

Binnen deze groep werken wij met dezelfde thema’s van de kleuters. Ook gaan wij veel naar buiten.