een school kiezen
Een school kiezen

Dat is voor veel ouders geen gemakkelijke keuze. Daar sta je dan als ouder: je staat op het punt je dierbaarste bezit over te dragen aan een voor u onbekend onderwijsinstituut. Hoe kom je te weten of het een goede school is? Hoe kom je aan informatie en waar moet je op letten? Gelukkig heeft iedereen buren, kennissen en vrienden met kinderen op een basisschool. Die vormen een belangrijke bron van informatie. Ook het internet biedt veel mogelijkheden informatie te verzamelen en bovendien heeft elke basisschool tegenwoordig een eigen website. Zo heeft u onze school, Wis en Wierig, ook gevonden. Wij willen u graag helpen een keuze te kunnen maken. U kunt hiervoor per telefoon of e-mail contact met ons opnemen of zich aanmelden via onze website.

Rondleiding

Wij bieden u, geheel vrijblijvend, een rondleiding in ons schoolgebouw aan. Het liefst onder schooltijd. Want dan kunt u met eigen ogen aanschouwen hoe de sfeer in het gebouw is en hoe er onderwijs wordt gegeven. We vinden het erg leuk wanneer u uw kind hierbij meeneemt. Voor u als ouder is uw kind ook een bron van informatie en tegelijkertijd leren wij uw kind ook een beetje kennen. Tijdens de rondleiding kunt u zien hoe uw kind op de kinderen en het schoolgebouw reageert. Zou het zich thuis kunnen voelen in dit gebouw? Mocht uw kind zich in een kleutergroep op zijn gemak voelen, mag het tijdens de rondleiding in die groep blijven spelen.

Informatie

We hopen dat u met veel vragen op school komt. U mag ons het hemd van het lijf vragen! Mocht u ook nog een andere basisschool bezoeken, kunt u op beide scholen dezelfde vragen stellen om zo een vergelijking te kunnen maken. We zullen de vragen duidelijk beantwoorden en waar mogelijk tijdens de rondgang door de lokalen concreet maken met allerlei voorbeelden.

Hoe verder?

Na een bezoek aan een school is het goed alle informatie even te laten bezinken en er thuis op uw gemak samen over te praten. Een aantal weken na uw bezoek belt de school u op, om te vragen of er naar aanleiding van de rondleiding nog vragen zijn. Tijdens de rondleiding heeft u een inschrijfformulier meegekregen. Mocht uw keus op onze school zijn gevallen, dan kunt u deze ingevuld in de bus doen, of even binnen brengen.

Wanneer is uw kind ingeschreven?

Ongeveer twee maanden voordat uw kind 4 jaar wordt neemt de toekomstige leerkracht contact met u op. Zij maakt met u een afspraak wanneer uw kind mag gaan inlopen om te wennen aan zijn nieuwe groep en leerkracht. Uw kind mag vier keer een dag meedraaien. Tevens maakt de leerkracht een afspraak voor een kennismakingsgesprek, u vult hiervoor het formulier ‘omgekeerd oudergesprek’ in. In dit formulier worden vragen gesteld over de ontwikkeling en kwaliteiten van uw kind. Tijdens dat gesprek kunt u informatie over uw kind met de leerkracht delen. U krijgt dan van de leerkracht praktische informatie over de dagelijkse gang van zaken op onze school. Voor kinderen die, door een verhuizing, in een hogere groep zijn aangemeld geldt hetzelfde. Ook zij mogen komen wennen. In overleg met u wordt bekeken hoe vaak dat wenselijk is.

Tot besluit

We hopen dat bovenstaande informatie u helpt bij het vinden van een goede bassischool voor uw kind. We wensen u veel succes bij deze zoektocht. Wie weet treffen we elkaar bij een rondleiding in ons schoolgebouw!