Thinking for learning

De kinderen van Wis en Wierig willen we goed voorbereiden op hun toekomst. We doen ons best ervoor te zorgen dat de kinderen hun plek vinden en kunnen functioneren in onze (toekomstige) samenleving.

Die verandert echter snel en stelt telkens andere eisen aan iedereen in die samenleving. Het wordt steeds belangrijker oplossingen te kunnen vinden voor nieuwe problemen. Daarom is het niet alleen belangrijk kennis op te bouwen, maar ook om een aantal vaardigheden te ontwikkelen die je helpen bij het oplossen van problemen en het kunnen anticiperen op veranderingen. Het is daarom ook belangrijk om leervermogen te ontwikkelen bij de kinderen. Om dat laatste te bereiken creëren we een betekenisvolle omgeving waarin de kinderen spelend en ontdekkend leren. De leerkrachten maken daarbij gebruik van de methodiek “Thinking for Learning”.

Dat de kinderen leren denken over het leren en hun eigen denken, is hierbij de belangrijkste meerwaarde. We willen dat zij leren met meer zin en betrokkenheid en dat zij verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leren. Denkgereedschappen en- strategieën worden ingezet om, samen met spel en onderzoek, te dienen als voertuig voor het leren. De leerkrachten coachen en stimuleren de leerlingen hierin.

Leerlingen worden uitgenodigd om betekenis te verlenen aan leerinhouden, kritisch en nieuwsgierig te worden en te blijven, eigen ideeën te ontwikkelen, samen te werken en te denken over het leren zelf: reflecteren, doorzetten en groeien.

Door de metafoor van leerspieren (iets wat je kunt trainen, waar je invloed op hebt) te verbinden aan vaardigheden en houding, geven we eenvoudige en gemeenschappelijk taal aan het leren en het denken. Dit kan vervolgens gebruikt worden tijdens alle activiteiten in een groep.

Thinking for Learning speelt een belangrijke rol tijdens het werken in thema’s. In plaats van aparte lessen voor geschiedenis-, aardrijkskunde- en natuuronderwijs werken wij thematisch. In elk thema spelen historische-, geografische- en biologische aspecten een rol. Niet gescheiden, maar geïntegreerd.
Gedurende elk schooljaar worden vijf thema’s aangeboden waar de kinderen gemiddeld 7 weken aan werken.

Elk thema kent 4 fasen:
Startvragen
Onderzoeken
Ontwerpen
Presenteren

We bieden de kinderen een betekenisvolle leeromgeving, waardoor zij meer mogelijkheden hebben om hun eigen interesse, kennis en vaardigheden tot hun recht te laten komen. In samenwerking met andere leerlingen wordt het thema uitgediept en gewerkt aan een eindproduct. Het eindproduct wordt gepresenteerd aan medeleerlingen en soms ook aan ouders.