Van 0 jaar t/m groep 8

Samen met Kindernet vormen wij een kindcentrum. Doordat wij intensief samenwerken ontstaat er een doorgaande lijn; een mooie plek voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8.

De kinderopvang bestaat uit 2 groepen. Een groep buitenschoolse opvang en een verticale groep van 0 tot 4 jaar. In deze groep bieden we ook Voor- en Vroegschoolse Educatie aan (VVE).

Doorgaande LIJN

Doorgaande lijn

Binnen deze groep werken wij met dezelfde thema’s van de kleuters. Ook spelen wij veel buiten op het groene schoolplein.

VSO/BSO Wis en Wierig

De VSO en BSO van Wis en Wierig bestaat uit 1 groep: 1 groep kinderen van 4 t/m 13 jaar die de kinderen voor en naschool opvangt.

Een fijne plek waarbij kinderen kunnen kiezen uit een van de vele activiteiten die onze pedagogische medewerkers aanbieden. Maar
uiteraard mag er ook heerlijk even ontspannen worden, door je terug te trekken met bijvoorbeeld een boek. Onze pedagogisch
medewerkers halen onder andere hun inspiratie uit het programma Doenkids. Ook in de vakanties zullen de kinderen zich hierdoor niet
vervelen.

Binnen VSO en BSO Wis en Wierig werken wij met een vast team van pedagogisch medewerkers. Dit doen wij omdat wij het
belangrijk vinden dat de kinderen en stabiele basis hebben.