schooltijden

Op Wis en Wierig werken wij volgens het “5 gelijke dagen model”.

Dit betekent dat alle leerlingen (groep 1 t/m 8) elke dag naar school gaan van:

8:30 t/m 14:00

Uitgangspunten van het continurooster:

  • Kinderen zorgen voor hun eigen lunch.
  • De groepsleerkracht is in zijn/haar groep tijdens de lunch
  • Er is voldoende ruimte voor beweging tijdens de lunchpauze

Voordelen van het 5-gelijke-dagen rooster zijn onder andere:

  • Veel structuur en duidelijkheid voor kinderen, personeel en ouders.
  • Vijf dagen in dezelfde structuur zorgt voor een terugkerend dagritme. In een ‘traditioneel’ rooster hebben kinderen minder rust door het wisselende dagritme.
  • Pedagogisch: dezelfde begeleiding gedurende de hele dag voor de kinderen. Bijvoorbeeld samen lunchen met de leerkracht, en niet naar de tussenschoolse opvang.
  • Na schooltijd is er voor kinderen meer tijd voor spelen, culturele activiteiten, sport, etc.