techniekonderwijs op Wis en Wierig

Wis en Wierig staat voor werken met je hoofd, je hart en je handen. Wij willen via ons techniekonderwijs de onderzoekende houding naar en de belangstelling van kinderen voor techniek stimuleren en ontwikkelen. Wis en Wierig maakt als basisschool onderdeel uit van een maatschappij die volop in beweging is. Nederland wordt steeds meer een kennissamenleving waarin hoogwaardige kennis en technologie belangrijk zijn.

Wij willen via ons techniekonderwijs de onderzoekende houding naar en de belangstelling van kinderen voor techniek stimuleren en ontwikkelen.
Sinds een aantal jaren zijn wij op Wis en Wierig actief bezig met het ontwikkelen van een leerlijn techniek die aansluit bij en zoveel mogelijk geïntegreerd is in de andere vakgebieden. We willen techniek een structurele plek binnen ons onderwijs geven.
Bij deze leerlijn hoort ook een bezoek aan het Technieklokaal door de groepen 7 en 8. Hier maken de leerlingen onder leiding van enthousiaste vrijwilligers kennis met verschillende technieken.

Door het werken met de Techniektorens kunnen wij een doorlopende leerlijn waarborgen van groep 1 tot en met groep 8. De Techniektorens bevatten voor elk leerjaar 10 techniekdozen over zeer uiteenlopende onderwerpen die allemaal met techniek te maken hebben. Door de leerjaren heen is er een logische opbouw in diversiteit en moeilijkheidsgraad. Bij het inzetten van de techniekdozen sluiten wij zoveel mogelijk aan bij onderwerpen die aan bod komen in de andere vakgebieden (zaakvakken, rekenen). In de onderbouwgroepen sluiten onze technieklessen aan bij actuele thema’s.
Buiten deze trajecten gaan de leerlingen van Wis en Wierig al jaren op werkbezoek in allerlei bedrijven: de boerderij, de metaalfabriek, de waterzuivering en nog veel meer. De leerlingen van groep 8 volgen een viertal workshops in het technieklokaal. Deze workshops worden op school voorbereid en na afloop geëvalueerd.

Aan het eind van de basisschool hopen wij bereikt te hebben dat de kinderen een onderzoekende houding ontwikkeld hebben en er een brede belangstelling voor techniek is ontstaan.