ICT Onderwijs

Computers zijn niet meer weg te denken uit het onderwijs. In de afgelopen twintig jaar heeft zich een digitale revolutie voltrokken in Nederland. Het onderwijs op Wis en Wierig is hier een afspiegeling van. Van groep 1 tot en met groep 8 wordt de computer ingezet ter ondersteuning van onder andere de vakken lezen, taal en rekenen. De kinderen gebruiken de computer om leerstof te oefenen, te herhalen of extra opdrachten te maken. In groep 8 neemt de computer de taak van de leerkracht bij het schrijven van teksten zelfs over: tijdens het schrijven van een verhaal geeft het computerprogramma de kinderen aanwijzingen. Die aanwijzingen gaan over de zinsbouw, woordkeuze, spelling en de opbouw van een verhaal. Bovendien krijgt het kind suggesties hoe je een verhaal spannender kunt maken. Zoveel aandacht kan een leerkracht niet aan elke individuele leerling geven. Het resultaat is dat de kinderen veel meer plezier in het schrijven van verhalen krijgen en de stijl van de verhalen veel beter is.

Ook bieden we de kinderen vanaf groep 5 de volgende cursussen aan:

  • in groep 5 een typecursus
  • in groep 6 de cursus Word
  • in groep 7 de cursus Werkstuk maken met behulp van het Internet
  • in groep 8 de cursus Powerpoint

Vanaf groep 4 lenen de kinderen alle lees- en informatieve boeken met behulp van de computer. Ze mogen zelf bibliothecaris spelen. Ze kunnen, wanneer een boek op school niet beschikbaar is, een verbinding maken met de bibliotheek in Gaanderen. Hier kan de leerling het gewenste boek dan reserveren. Kinderen raken op school vertrouwd met het gebruik van de computer. Aan het eind van de basisschool kent de computer zo weinig geheimen meer voor onze kinderen.