Even binnen kijken

Typerend voor ons schoolgebouw is dat alle lokalen gesitueerd zijn rond de grote hal. Deze grote hal is het levende hart van onze school waar heel veel activiteiten plaatsvinden en waar de ouders en leerkrachten elkaar op informele wijze kunnen ontmoeten. Leerlingen uit de hoogste groepen zien er de kleinere kinderen aan het werk en omgekeerd. Ze kennen elkaar en praten met elkaar, dat schept een band.

De hal is een gemeenschapsruimte maar wordt tevens gebruikt als werkruimte. Naast de computers die er staan zijn er diverse hoeken zoals een bouwhoek met een echt huis, een leeshoek en tafelgroepen. Er zijn drie ingangen. Een ingang voor groep 1 en 2, een ingang voor groep 3 en 4 en een ingang voor de groepen 5 t/m 8.

© 2018 Copyright - Wis en Wierig | Een website van REBOMEDIA