5 gelijke dagen model

Wat maakt dat Wis en Wierig niet voor een continue rooster kiest, maar voor 5 gelijke dagen?

Het 5 gelijke dagen model brengt rust en regelmaat. Elke dag is hetzelfde, dit blijkt uiteindelijk voor de leerlingen het meest gunstigste model. Het continurooster brengt organisatorische problemen met zich mee, waardoor inmiddels diverse scholen die het continurooster hanteren, alsnog overstappen op het 5 gelijke dagen model.

Kun je de opvang na schooltijd per uur afnemen?

De opvang gaat buiten Wis en Wierig om. Markant en Humanitas hebben pakketten samengesteld welke voorzien in de behoefte. Deze pakketten zijn erop gericht om ook daadwerkelijk spelenderwijs en educatief met de leerlingen bezig te zijn. Als leerlingen slechts een uurtje gebruik maken van de opvang is het nauwelijks mogelijk om daar een passende educatieve invulling voor te organiseren.

Dit neemt niet weg dat u als ouder(s) niet gezamenlijk met de beide aanbieders in overleg kunnen om uw voorkeur aan te geven, zodat zij daar, mogelijk, een passend aanbod op kunnen maken.

Zijn er interessante programma’s vanuit de BSO?

Ja, zowel Markant als Humanitas bieden programma’s waarbij op spelende- en educatieve wijze de leerlingen worden begeleid.

Wat is er uit de enquête van twee jaar geleden gekomen?

Hieruit is gebleken dat er behoefte is aan een nieuw systeem. Er waren destijds diverse keuzemogelijkheden waarop verschillend is gereageerd. De MR heeft de directeur geadviseerd om de mogelijkheden en onmogelijkheden verder te onderzoeken. Hieruit komt naar voren dat het 5 gelijke dagen model het meest gunstig is.

Is er begeleiding bij het eten, en hoeveel tijd is hiervoor?

Eten gebeurt in de groep met de leerkracht erbij, als begeleiding. Dit eten duurt ca. 15 min. Pas na het eten mogen de kinderen naar buiten om te spelen. De ervaring leert ons dat de leerlingen zich prettig voelen bij een vast patroon. Menigeen heeft zijn of haar eten binnen deze 15 minuten al op. Diegene die extra begeleiding nodig hebben, krijgen dit. Kleuters die het in de beginperiode niet volhouden om hele dagen naar school te gaan, zal de mogelijkheid geboden worden om alleen de ochtend mee te draaien, dit natuurlijk in overleg met de ouders.

Op welk tijdstip is er pauze?

De pauze is van 12.00 uur tot 12.30 uur. Dit is verdeeld in 15 minuten eten en 15 minuten spelen.
De kleuters hebben meer tijd nodig om te eten, deze tijd krijgen ze ook.

Onderwijs inhoud onderbouw en bovenbouw i.v.m. uren?

Wettelijk gezien moeten de kinderen over 8 schooljaren 7520 uren maken. Dit totale aantal uren verandert niet met de invoering van het 5 gelijke dagen model. De inhoud van het onderwijs verandert daarmee ook niet. Door de rust en de regelmaat kan er in 5 lesuren per dag effectief les gegeven worden. Er lekt geen tijd meer weg.

In hoeverre zijn de leerkrachten eens met het nieuwe systeem?

De leerkrachten stemmen in met het 5 gelijke dagen model, mits de leerkracht een pauze van 30 min krijgt. Dit kan ook 2x 15 min zijn.

Wat is de reactie van de leerlingen op het nieuwe 5 gelijke dagen model, i.v.m. vermoeidheid en ontspanningstijd?

De ervaring vanuit andere scholen leert ons dat het invoeren van het model gepaard gaat met enige vermoeidheid, in de eerste weken. Hierna is de ervaring juist dat leerlingen het nieuwe patroon als erg prettig ervaren. Dit geldt overigens voor elke aanpassing; leerlingen hebben immers tijd nodig om aan een nieuw patroon te wennen. De leerkrachten zullen hier extra alert op zijn in de eerste weken.

Door wie is het ingegeven dat dit onderwerp nu op de agenda staat, direct vanuit de ouders?

Uit de enquête van 2 jaar geleden is gebleken dat er behoefte is aan een nieuw systeem. Er waren destijds diverse keuzemogelijkheden waarop verschillend is gereageerd. De MR heeft de directeur geadviseerd om de mogelijkheden en onmogelijkheden verder te onderzoeken. Hieruit komt naar voren dat het 5 gelijke dagen model het meest gunstig is.

Wat is de termijn waarop de mogelijke nieuwe schooltijden worden ingevoerd?

In januari 2016 word u uitgenodigd om te stemmen voor het 5 gelijke dagen model. Eind januari worden de resultaten hiervan bekend en met u gedeeld. Aansluitend wordt u geïnformeerd wat er exact gaat wijzigen. De nieuwe schooltijden gaan in werking direct aan het begin van het volgende schooljaar (augustus 2016).

Wat betekent dit 5 gelijke dagen model voor kleuters met betrekking tot extra belasting?

Kleuters wennen snel aan dit nieuwe model. Voor hen is het prettig dat zij om 14.00 uur klaar zijn. Kleuters, die net starten en nog geen 5 jaar oud zijn, krijgen tijd om te wennen.

Hoe worden de 60 uren per jaar, die de onderbouw nu minder draait, ingehaald?

Deze worden op natuurlijke wijze ingehaald. In de praktijk betekent dit dat de school de eerste jaren 980 uur gaat draaien. Na enkele jaren wordt er over gegaan op de 940 uur.

Is er ervaring dat leerlingen in het huidige systeem onrustig zijn?

Ja, de leerlingen zijn heel onrustig na terugkomst op school. Op zich niet zo vreemd. Ze worden uit hun ritme gehaald en meegenomen voor een gezonde boterham thuis. Het reizen, eten, te kijken en weer reizen gaat gepaard met veel prikkels. Als er thuis of bij het overblijven iets gebeurt, is een leerling van slag. Momenteel zijn de leerkrachten na de pauzen ca. 20 minuten intensief bezig om alle prikkels weer weg te nemen en brandjes te blussen. De ervaring is dat bij het 5 gelijke dagen model deze prikkels veel minder zijn, wat de effectieve lestijd ten goede komt.

Komt er een koelkast voor de pauzes?

Ja, er komt een extra koelkast.

Wat gebeurt er als de broodtrommel niet leeg is?

Ouders zien er op toe dat er niet te veel eten in de trommel zit. In overleg met de leerkracht kan er naar een goede afstemming gezocht worden.

© 2019 Copyright - Wis en Wierig | Een website van REBOMEDIA